Integritetspolicy

Information om Chipsters behandling av personuppgifter

I detta dokument beskrivs hur Chipster behandlar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddslag.

Personuppgiftsansvarig

Oakentech AB (org. nr 559029-2982) (Chipster) är ansvarig för behandligen av dina personuppgifter.

Syfte med behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera varor som handlas i webbutiken till kunden, för att skicka ut nyhetsbrev, information om nya events och för att meddela när en produkt åter finns tillgänglig i webbutiken. Mer information nedan.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

  • Rätt att få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig.
  • Rätt att få ofullständiga eller felaktiga uppgifter om dig själv rättade.
  • Rätt att få dina uppgifter raderade från våra system.
  • Rätt att sluta få marknadsföring från oss

Om du vill utnyttja något av dessa rättigheter ska du maila oss på gdpr@chipster.nu.

Typ av personuppgifter som behandlas om dig

Webbutik: Namn, adress, postnummer, emailadress, ordernummer, köphistorik samt eventuell kommunikation med oss.

Nyhetsbrev och information om kommande events: Namn, emailadress samt ort.

Produktinformation: Emailadress och produkt du vill ha information om.

Syften till att behandla dina personuppgifter

Dina personuppgifter används för att hantera ditt köp på i vår webbutik, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer. Laglig grund för denna behandling: Avtal.

Dina personuppgifter används för att hantera garantiärenden samt klagomål rörande produkter. Laglig grund för denna behandling: Avtal.

Dina personuppgifter används för att hantera förfrågningar från dig via e-post och sociala medier. Laglig grund för denna behandling: Intresseavvägning.

Dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig. Laglig grund för denna behandling: Samtycke.

Dina personuppgifter används för att uppfylla rättsliga förpliktelser t.ex. för att uppfylla kraven inom bokföringslagen. Laglig grund för denna behandling: Rättslig förpliktelse.

Hur länge dina personuppgifter sparas

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt sparas dina personuppgifter i tre (3) år från ditt senaste köp.

För kontakt med supporten via email eller sociala medier som baseras på en intresseavvägning sparas dina personuppgifter i tolv (12) månader efter din senaste kontakt med oss.

För marknadsföring och nyhetsbrev som baseras på samtycke sparas uppgifterna till du själv begär att få dina uppgifter raderade.

För bokföring sparas dina personuppgifter i sju (7) år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning.

Varifrån dina personuppgifter hämtas från

Dina personuppgifter samlas in direkt från dig när du handlar i webbutiken, anmäler dig till nyhetsbrevet, begär att få produktinformation eller kontaktar oss via email eller sociala medier. Vissa uppgifter såsom ordernummer skapas automatiskt av vårt system.

Hantering av dina uppgifter med tredje part

Dina personuppgifter delas med tredje parts leverantörer som hanterar betalningslösningar och tjänsteleverantörer för nyhetsbrevet. Mottagarna av dina personuppgifter är baserade i Irland och i Australien

Förutom ovan nämnda fall lämnas och säljs inte dina personuppgifter till tredje part eller andra företag.

Automatiserade beslut

Inga automatiserade beslut tas om dig.

Kontakt

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på gdpr@chipster.nu.

Denna text uppdaterades senast 2018-05-24.