Våra tjänster

Chipsterevent

Vi anordnar chipsterevent med jämna mellanrum där personer som anmält intresse ges möjligheten att bli chipsters, det vill säga att sätta in chip i handen. Chippen finns i två frekvenser: NFC 13,56 MHz och RFID 125 KHz och till skillnad från de flesta andra studios jobbar vi med båda standarderna. Se till att kontrollera vilken frekvens som är relevant för dina behov så tar vi fram rätt produkt på chipstereventet. Eventen hålls antingen i grupper om 5-6 personer, där varje tillfälle utannonseras 1-2 veckor i förväg, eller som privata sittningar för den som föredrar det. Skicka ett till info@chipster.nu för att boka en privat sittning.

Varje enskilt chipingrepp inleds med 3-4 minuters förberedelser (uppackning, sterilisering m.m.), följs av själva ingreppet som tar ett par sekunder att genomföra och avslutas med rengöring och omplåstring. Efter det kan man lämna lokalen som en chipster!

Företagsevent

Utöver de chipsterevent vi själva anordnar kan företag som vill hålla event för sina kunders och/eller anställdas räkning boka oss att besöka sin arbetsplats, konferenser, mässor eller liknande. Generellt sett brukar företagsevent variera en del i sin utformning eftersom varje tillfälle är unikt och arrangeras av olika anledningar. Detta är vi vana vid och vi anpassar eventet efter de önskemål som finns så att upplevelsen ska ligga i linje med förväntningarna. Eventen kan inledas med en kort presentation och efterföljande frågestund om det efterfrågas i förväg, men om inget annat bestämts i förväg går vi direkt till vår arbetsyta och sätter igång med det vi gör bäst.

I och med att vi använder engångskassetter för chipingreppen finns det inga krav på hur arbetsytan ska vara utformad så länge vi kan steriliserad den. Vi är vana att jobba på både stora och små ytor, och vi kan vara placerade centralt eller avsides i lokalen, men vi ser helst att stolar i naturlig höjd till borden finns på plats. Kontakta oss på foretag@chipster.nu för mer information och bokningar.

Biohacking

Planerar ert företag att hålla en kickoff eller vill ni göra något minnesvärt på kundeventet är våra workshops ett uppskattat inslag. Deltagarna får först ta del av presentationer och demonstrationer med fokus på biohacking innan de själva får testa på olika tekniker vid olika stationer. Vi har gedigen kunskap inom området och kan stolta säga att vi var med och startade upp biohackingscenen i Sverige. Bokningar görs på foretag@chipster.nu.