Kopiera EM4200-kort med blåa RFID-klonern

Fördelen med EM4305-tekniken jämfört med till exempel EM4200 är att ID-numret på EM4305 går att skriva över, vilket inte går att göra med EM4200. Det innebär att om du redan har ett passerkort som är baserat på EM-tekniken (till exempel EM4100, EM4102, EM4200) så kan du klona över ID-numret på dem till en EM4305 tagg, chip eller kort. Du slipper gå till den ansvarige för passersystemet och få dem att kopiera över ID-numret till passersystemet.

I Chipsters webbutik finns det två stycken olika kloners som kan klona en EM-tagg till EM4305. Den blåa enklare klonern kan endast klona en EM-tagg till en annan EM-tagg, medan den mer avancerade klonern även kan klona de så kallade HID-korten från HID Global till T5577-taggar. Utöver detta kan den mer avancerade klonern även klona vissa Mifare Classic-kort.

Den blåa klonern är väldigt enkel att använda men kräver lite finess för att kopiera till ett chip så man måste hålla chippet på ett specifikt ställe på klonern, och åt ett specifikt håll.

Kopiera en EM-tagg till EM4305-kort eller nyckelbricka

  1. Se till att de finns två stycken AAA-batterier i klonern och starta den genom den svarta knappen på baksidan av den.
  2. Håll ditt EM-kort eller nyckelbricka som du vill klona mot den platta sidan på klonern och tryck på knappen Read. Om klonern lyckas läsa av taggen eller kortet hörs ett pip och den gröna LEDn lyser med ett fast ljus.
  3. Håll EM4305-kortet eller nyckelbrickan du vill kopiera ID-numret till mot den platta sidan av klonern och tryck på knappen Write. Det hörs ett pip igen vilket betyder att processen är klar och ID-numret har kopierats över.

Se videon nedan för hur hela denna process ska genomföras.

Kopiera en EM-tagg till EM4305-chippet

  1. Se till att de finns två stycken AAA-batterier i klonern och starta den genom den svarta knappen på baksidan av den.
  2. Håll ditt EM-kort eller nyckelbricka som du vill klona mot den platta sidan på klonern och tryck på knappen Read. Om klonern lyckas läsa av taggen eller kortet hörs ett pip och den gröna LEDn lyser med ett fast ljus.
  3. För att kopiera över ID-numret till ett chip måste chippet hållas lodrätt mot den övre eller nedre kanten av läsaren. Se bilden nedan för hur chippet ska hållas mot klonern. Tryck sedan på knappen Write för att skriva till chippet. Det hörs ett pip igen vilket betyder att processen är klar och ID-numret har kopierats över.
  4. Om det inte hörs ett pip betyder det att klonern inte lyckades kopiera över ID-numret. Upprepa punkt 6 och justera placering av chippet mot klonern och testa igen. Upprepa till du hör pipet.

Se videon nedan för hur hela denna process ska genomföras.