Chip i handen

chip i handen chipster

Våra chip

På Chipster arbetar vi med två standarder: ISO/IEC 14443 och ISO 11784/85. Den första avser de chip som kallas NFC-implantat eller NFC-chip, med en frekvens på 13,56 MHz. Den senare är de chip som kallas RFID-implantat eller RFID-chip, med en frekvens på 125 kHz. RFID är en äldre teknik som sakta men säkert ersätts av NFC i och med att NFC-teknik breder ut sig i samhället, men eftersom det finns mycket hårdvara som är baserad på RFID-teknik kvar ute i samhället kommer det dröja flera år innan tekniken har ersatts fullt ut.

Det finns två typer av NFC-chip vi arbetar med: NTAG216 och Mifare Classic. NTAG216 är mindre till storleken och är kompatibel med i stort sett alla NFC-läsare på marknaden (inklusive moderna mobiltelefoner) vilket gör det till det populäraste alternativet av de två. Det är den variant av chippen som överlägset flest personer sätter in hos oss. Fördelen med Mifare Classic är att de innehåller funktioner som möjliggör kryptering av information - en funktion som saknas på NTAG216.

Våra RFID-chip är proximity card av typen EM4305. De är lika stora som NTAG men till skillnad från NFC-chip kan de inte lagra mer information än en sifferkombination.

Användningsområden

I och med att chippen bygger på RFID- och NFC-teknik är de kompatibla med mycket hårdvara ute i samhället - även om hårdvaran i de flesta fall skapats för andra ändamål primärt. I takt med att mer och mer hårdvara utvecklas, som är baserad på tekniken, stöter man på allt fler användningsområden allteftersom tiden går. Det är därför svårt att göra en exakt lista över var chippen fungerar eftersom det är så brett, men vi vill lista ett par kända användningsområden så får varje intresserad testa om det fungerar just där de tänkt sig:

• Passersystem - diverse passersystem till exempelvis kontor, förråd, garage etc.

• Gym - en del gymkedjor tillåter sina medlemmar att använda sina chip som gymkort. Sats är ett exempel där man kan använda sitt chip istället för Satskorten på de center som har läsare som är starka nog. Tyvärr är det långt ifrån alla center som har tillräckligt starka läsare i sina spärrar.

• Smarta lås - till en del smarta lås kan man använda sitt chip som nyckel istället för de nyckeltaggar man får med till låset. Det kan vara lås till hemmet eller lås till skåpen på spaanläggningar. Ett lås som fungerar väldigt bra är ID Lock, som även finns att hitta i vår webbutik. Se ID Lock här.

• SJ - SJ har utvecklat en egen app som gör det möjligt att skriva över sitt SJ Prionummer på chippet och använda det som färdbiljett. För säkerhets skull är det alltid bra att ha med sig en SJ-biljett på mobilen.

• Varuautomater - det finns varuautomater där man kan ladda sitt chip med poäng som sedan används för att köpa produkter i dessa.

• Skrivare - i många fall kan man använda sitt chip istället för de nyckelkort som ibland krävs för att skriva ut papper.

Användningsområden många efterfrågan med där chippen INTE fungerar är:

• Kommunaltrafiken - tyvärr kan man inte använda sina chip i kommunaltrafiken, trots att tekniken är samma, eftersom biljettkorten är krypterade.

• Bankkort - av samma anledning som i kommunaltrafiken.

Hur det funkar

n vanlig missuppfattning är att man måste aktivera sitt chip innan man kan använda det. Det stämmer inte. Däremot är chippet passivt så länge det inte är i direkt kontakt med en läsande enhet. Detta eftersom varje chip är en passiv sändare som får sin energi från läsaren, vilket också betyder att chippen inte behöver laddas eftersom de inte har egen strömförsörjning. Av samma anledning går det inte heller att spåra chip.

Så hur gör man då för att använda sitt chip till diverse saker? Det beror lite på vilken typ av chip man använder, vilket vi går igenom nedan.

Hur man använder sitt NFC-chip

Varje NFC-chip har ett unikt serienummer programmerat. Dessa kan inte skrivas över utan är kopplade till chippen permanent. I de flesta fall måste serienumret läggas in i de databaser man vill att ens chip ska fungera med. Exempelvis gäller det de garageportar, skrivare, passersystem, gym och dörrlås som är kompatibla med NFC-chip.

I vissa fall (som exempelvis för SJ och SAS) måste man istället skriva information på sitt chip för att de ska fungera med vissa tjänster. I fallet med SJ ska man skriva över sitt SJ prionummer för att chippet ska fungera på SJ-biljett.

På NTAG216-chipimplantat finns det ett totalt utrymme på 924 byte på 231 rader (4 byte per rad), varav fritt utrymme att skriva på är 888 byte på 222 rader. Där kan man exempelvis lägga in ett digitalt visitkort, en länk till sin hemsida eller LinkedIn, sitt SAS EuroBonus eller liknande.

Att läsa och skriva till sitt NFC-chip (NTAG216)

NFC-läsare

De flesta Androidtelefoner kan både läsa och skriva till NFC-chip. För detta krävs dock externa appar. Vi rekommenderar apparna GoToTags och NXP Tag Info för att läsa av chippen och appen NXP Tag Writer för att skriva till sitt chip. För att lägga in sitt SJ Prionummer behövs SJ:s egna app: SJ Labs.

iPhoneanvändare kan läsa av sina chip men inte skriva till dem. Har man en iPhone av varianterna iPhone Xs, iPhone Xr eller iPhone Xs Max kan man läsa av sitt chip utan hjälp av externa appar. Läs mer om det här. Vill man skriva till sitt chip får man använda sig av en extern läsare. Det finns en del olika varianter men den vanligaste är NFC-läsaren ACR122U. De finns även att köpa i vår webbutik.

NFC-läsaren acr122u

Läs vår guide om hur man använder NFC-läsare på Mac.

Hur man använder sitt RFID-chip

RFID-chip saknar ett förprogrammerat ID-nummer, vilket innebär att de är tomma och inte går att läsa innan man försett varje chip med ett ID-nummer. Varje enskilt chip kan bara ha ett ID-nummer åt gången. När man väl har installerat ett ID-nummer på sitt RFID-chip är det sedan det ID-nummer som måste läggas in i de olika databaser man vill ha tillgång till. Ett exempel är porten till ens kontor.

De personer som väljer att sätta in ett RFID-implantat hos oss får ett slumpartat ID-nummer installerat av oss ifall man inte har ett önskemål om en viss sifferkombination, exempelvis samma ID-nummer något av ens passerkort/nyckeltagg har. Varför skulle man vilja att ens chip har samma ID-nummer som ens passerkort? Svaret är att man då direkt får behörighet med sitt chip, eftersom numret redan ligger i den databas man vill ha åtkomst till, som exempelvis porten till ens kontor. I annat fall får man kontakta den ansvariga administratören för databasen och be denna att lägga in ens ID-nummer, vilket i exemplet skulle vara vaktmästaren. Detta gör enklast genom att lägga handen på en RFID-läsaren som är kopplad till databasen på administratörens kontor, men kan även göras genom att antingen skicka över ID-numret, ifall man vet det med sig, eller att man lägger handen på den port man vill ha tillgång till och registrerar vilken tidpunkt man gjorde detta. Sedan informerar administratören att det ID-nummer som försökte passera vid tidpunkten ska läggas in i databasen.

ID-numret kan skrivas över och justeras hur många gånger som helst, så även om man tagit ett slumpmässigt ID-nummer kan man sedan justera det i efterhand ifall man har tillgång till en RFID-läsare.

De flesta RFID-läsare kan både läsa av, installera nya ID-nummer på tom RFID-utrustning och skriva över befintliga ID-nummer på RFID-utrustning. Det går inte, till skillnad från NFC-produkter, att läsa eller skriva till RFID med mobiltelefoner utan man måste använda sig av speciell utrustning. Den läsare vi använder oss av är ett billigt alternativ som inte saknar någon viktig funktion.

RFID läsare

Vad kostar det att sätta in ett chip i handen?

Priset för ett chipimplantat är 1 500 kr. Väljer man att sätta in ett chip av annan standard direkt eller vid ett senare tillfälle lämnar vi en rabatt om 200 kr - totalpriset för två chip är alltså 2 800 kr. I priset ingår support gällande tekniska frågor och liknande.

Vad man bör tänka på om man vill sätta in ett chip i handen

Ifall du överväger att sätta in ett chip i handen men inte har tänkt ut några faktiska användningsområden så rekommenderar vi starkt att du gör det innan du sätter in chippet. Se sedan till att testa de olika chippen mot de tänka användningsområdena för att säkerställa att chippen är kompatibla och att läsarna är starka nog. Vi repeterar för att understryka vikten av detta:

• Ha klara användningsområden

• Testa i förväg

• Säkerställ standard

Vi rekommenderar att chippet sätts in i ytan mellan tummen och pekfingret. Anledningen är att det finns gott om utrymme, inga större blodkärl eller viktiga nerver i området.

Ingreppet inleds med ett par minuters förberedelser där ny utrustning packas upp, bordet och handen steriliseras. Handen masseras sedan lätt för att mjuka upp huden. Själva ingreppet går fort och är vanligtvis över inom 30 sekunder.

Skötsel

Det krävs inte mycket skötsel efter att ett chip har satts in eftersom ingångshålet är litet och läker snabbt. När ingreppet är utfört kommer såret torkas rent från eventuellt blod och sedan plåstras om på plats. Plåstret bör sedan vara på till morgonen efter ingreppet. Detta är främst för att undvika att en eventuellt sårskorpa går upp under natten vilket skulle kunna leta till smutsiga sängkläder.

Efter att plåstret har tagits bort behöver man inte sköta om handen något mer. Rent tekniskt kan man alltså återgå till alla vardagssysslor om man känner för det. Däremot är det vanligt att man är öm vid ingångshålet ett par dagar efter ingreppet och för vissa kan det bildas en svullnad som går ner efter ett par dagar. Under dagen/dagarna det ömmar är många som välja bort tunga lyft.

Läkning

Anledningen till ömhet och eventuellt svullnad är att det hos de flesta bildas ett blåmärke. Även om de inte syns lika tydligt som vanliga blåmärken är läkningsprocessen den samma: området är som ömmast och mest svullet under de två första dagarna och under den tiden väljer de flesta borta tunga lyft. Efter det kommer ömheten och svullnaden fasas ut i upp till två veckor innan det är helt läkt.

BLI EN CHIPSTER

Delta vid ett av våra chipsterevent eller ordna en privat sittning